Webdesign: hildewolters.nl

KernenCV Oploo voor Gemeente Land van Cuijk

In 2022 is het Land van Cuijk een feit. We zijn dan één grote gemeente die bestaat uit maar liefst 33 kernen en wijken. Het is belangrijk dat elke kern in de nieuwe situatie tot zijn recht komt. Daarom wordt er voor elke kern een curriculum vitae gemaakt, ook van Oploo. We noemen dat het kernenCV.  De inwoners worden bij dit proces betrokken, lees hieronder hoe. 

 

Waarom maakt de gemeente voor elke keren een kernenCV?

De gemeente vindt het belangrijk dat alle kernen en wijken zich in 2022 kunnen voorstellen aan het nieuwe college en de nieuwe gemeenteraad. De boodschap is dan; dit zijn wij en hier staan wij als kern voor! Om dat te bereiken is elke kern met inwoners aan de slag gegaan om een CV te maken van elk dorp.  Hierin staat waar Oploo sterk in is, minder sterk, wat er zo bijzonder is aan Oploo, wat verbeterpunten zijn en wat prioriteit moet krijgen.  Het CV geeft aan wat er nodig is om de leefbaarheid in het dorp te behouden en te verbeteren. Voor het nieuwe gemeentebestuur zijn die cv’s heel belangrijk als richtsnoer bij het maken van plannen en beleid.

 

Hoe is het kernenCV tot stand gekomen

In Oploo is de eerste versie van het kernenCV opgesteld in samenwerking met de dorpsraad (Bouwteam KernenCV Oploo). De informatie in het CV is afkomstig uit de informatie uit de Dorpsontwikkelingsplannen (DOP), uit de dorpsvisie van Oploo en van de huidige stand van zaken mbt leefbaarheid en actualiteit in het dorp. 

 

Graag u reactie!

Deze versie van de KernenCV van Oploo staat online. Belangrijk is dat uiteindelijk alle bewoners achter het gemaakte curriculum vitae (CV) staan. Daarom is er in dit 'online tijdperk' voor gekozen om de eerste versie van de CV voor te leggen aan alle inwoners van de kernen die dat leuk of interessant vinden. Bekijk het kernenCV van Oploo op https://ons.landvancuijk.nl/uw+dorpwijk/oploo/default.aspx U kunt hier het CV van Oploo bekijken en ook direct reageren. 

 

Wat wordt er met de reacties gedaan

Alle reacties worden door de gemeente gebundeld en naar de dorpsraad Oploo gestuurd. Hierna zal de dorpsraad de reacties verwerken in het kernenCV en wordt het kernenCV van Oploo definitief gemaakt. 

 

Bijlagen:
Bewaar het bestand CV OPLOO SEPTEMBER 2021 vs2.pdfKernenCV Oploo

Voor de clubkas actie van hebben 11 verenigingen en 8 stichtingen zich aangemeld  en voldaan aan de voorwaarden die door de ambassadeurs zijn gesteld.

De  verengingen zijn;             

Dansgroep Dance4u,  St Matthiasgilde,  Heemkundever.Oploo,  KBO Oploo, Toneelver.Doekmaaroploo,   VV Excellent,  Jeugdvereniging Flaming,  Zanggroep Joyim,  Muziekver. Excelsior,  Volleybalver. VCP ,  Smartlappenkoor Zowa Zuuver

 

De Stichtingen en als stichting aangemerkte organisaties zijn;

Gymzaal VitaPloo  , Ploo ten Toon,  Kwizzut WOP,  Plo Licht Op,  Zonnebloem afd. Oploo Wagen speelgroep Karrespel, Gemeenschapshuis de Oude heerlijkheid,  Stichting Wielersport Oploo.

 

Voor elke verenging en stichting is een basisbedrag van € 440.= toegekend daarlangs wordt aan de verenigingen € 2.50 per lid toegekend. Stichtingen hebben geen leden en komen daarom hiervoor niet in aanmerking.

Hiermee is het bedrag ( € 10986.52) wat door de inzet van de ambassadeurs van LVCnet Oploo bij elkaar is gebracht verdeeld.

De ambassadeurs hebben zich graag ingezet om ook in Oploo glasvezel te krijgen en door de bereidwillige medewerking van de inwoners van Oploo hebben we een mooi bedrag  aan de verenigingen en stichtingen kunnen toekennen.  

 

De ambassadeurs wensen de inwoners van Oploo veel succes met de verbeterde internet verbinding door glasvezel. De verenigingen en stichtingen zullen vast en zeker een mooie bestemming vinden voor de geschonken bijdrage.

Ambassadeurs LVCnet Oploo.  

Oproep aan alle kids uit Oploo

Doe ook mee aan de teken- en verhalenwedstrijd en schep op over jouw dorp!

Woon je in Land van Cuijk, zit je in groep 1 t/m 8, en vind je jouw dorp, buurt of straat de mooiste, leukste, gekste of gezelligste van heel Land van Cuijk?

Het team Kernendemocratie is erg benieuwd waarom dat zo is. Dus daar mag je best even een beetje over opscheppen.

Teken, schilder of schrijf wat jij zo tof vindt, en misschien win jij wel LEGO (of een ander bouw- of speelpakket naar keuze) ter waarde van max. €50.-!

We kiezen 8 winnaars, 1 per leerjaar/leeftijdsgroep (groep 1 t/m 8), dus je maakt zeker kans.

Sowieso komt jouw creatie in een groot boek, dat later officieel overhandigd wordt aan de 5 huidige burgemeesters.

Weten hoe je mee doet? Kijk gauw verder opons.landvancuijk.nl/tekenwedstrijd