Webdesign: hildewolters.nl

Vele gesprekken zijn tussen bewoners en gemeente gevoerd over het opwaarderen van de Grote Straat en Vloetweg. 

Op de site www.sintanthonis.nl/molenbeek vindt u de samenvatting van de vragen en antwoorden van de gemeente.

Vragen en opmerkingen hierover kunnen doorgegeven worden aan de bewonerswerkgroep en / of aan de projectleider van de gemeente Sint Anthonis (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Inrichtingsplan Grotestraat - Vloetweg

Via de website van de gemeente kunt u informatie over het project Opwaardering Grotestraat en Vloetweg vinden: www.sintanthonis.nl/molenbeek 

 

In juli hebben individuele gesprekken plaatsgevonden met bewoners en andere belanghebbenden. Tijdens deze gesprekken met de projectleider en de ontwerper, zijn wensen en bezwaren besproken.

Deze worden, indien mogelijk, meegenomen in de verdere uitwerking van het ontwerp.

Bewonerswerkgroep

Naar aanleiding van een initiatief van bewoners van de Grotestraat is de bewonerswerkgroep Grotestraat en Vloetweg samengesteld. Deze werkgroep is gesprekspartner van de gemeente. De werkgroep denkt mee en behartigt de belangen van de bewoners en ondernemers van de Grotestraat en Vloetweg gedurende de verdere uitwerking van het plan.

Eind juli is de bewonerswerkgroep van start gegaan. In de werkgroep hebben de volgende inwoners van Oploo zitting:

 • Miranda Ermens (namens ondernemers Grotestraat en Vloetweg)
 • Marco Hendriks en Niels Deenen (namens bewoners Vloetweg)
 • Mark Derks, Tiny Hendriks en Henk Verberk (namens bewoners Grotestraat)
 • Luke van den Bosch en John Loeffen (namens de Dorpsraad Oploo)

U kunt via e-mail contact opnemen met de werkgroep:

 • Voor de belangen van bewoners van de Vloetweg: Niels Deenen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
 • Voor de belangen van bewoners van de Grotestraat: Mark Derks (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
 • Voor de belangen van ondernemers: Miranda Ermens (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Vervolg vanaf augustus 2021

 • Na afronding van de individuele gespreksronde, start het projectteam in afstemming met onder andere de bewonerswerkgroep, met de technische uitwerking van het plan.
 • Alle bewoners en andere belanghebbenden krijgen na de zomervakantie van dit jaar de mogelijkheid om tijdens een bijeenkomst voor de belanghebbenden het technisch voorontwerp te bekijken en haar of zijn reactie daarop te geven. De uitnodiging hiervoor volgt tijdig.
 • Als het verder uitwerkte inrichtingsplan definitief is en de daarop volgende aanbestedingsfase is afgerond, wordt de opwaardering gerealiseerd.
 • In aanloop naar de start van de werkzaamheden, deelt de gemeente informatie over de voortgang van de opwaardering via www.sintanthonis.nl/molenbeek en via de Dorpsraad.

Via de website van de gemeente kunt u het inrichtingsplan Opwaardering Grotestraat en Vloetweg vinden: www.sintanthonis.nl/molenbeek.

Vervolgstappen:

 

 •  Bewoners en andere belanghebbenden kunnen hun zienswijze op het inrichtingsplan tot en met zondag 25 april 2021 kenbaar maken via een email aan de Dorpsraad Oploo Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . De dorpsraad stuurt ontvangen e-mails door aan de gemeente, waarna ze door het projectteam behandeld zullen worden. 
 • Het projectteam van de gemeente werkt een zo breed mogelijk gedragen inrichtingsplan uit. De gemeente hecht, zowel ambetlijk als bestuurlijk, zeer veel waarde aan draagvlak voor aanpassingen in de openbare ruimte, zowel bij bewoners als bij andere belanghebbenden zoals het waterschap, de busmaatschappij, de nutsbedrijven enzovoorts.
 • De gemeente weegt daarbij alle wensen en belangen van bewoners en organisaties buiten de gemeentelijke organisatie mee in de uitwerking van het plan. Er is niet een partij wiens belangen zwaarder wegen dan die van een andere partij, al zullen wetgeving, gemeentelijk beleid en landelijke richtlijnen voor bijvoorbeeld veilg wegontwerp altijd een randvoorwaarde vormen voor het plan. Dit betekent waarschijnlijk dat niet aan alle individuele wensen invulling gegeven zal kunnen worden. Wij zoeken als projectteam naar de optimale compromis. In dit proces wordt de Dorpsraad in alle fasen van het ontwerp betrokken als vertegenwoordiger van de bewoners.
 • De gemeenteraad neemt op 3 juni 2021 een besluit over het inrichtingsplan. Er is dan géén inspreekmogelijkheid dus deel uw zienswijze vooraf via de mail.
 • Als het plan wordt vastgesteld, wordt het bijbehorende budget vrijgegeven en wordt aangevangen met het technish voorontwerp
 • Alle bwoners en andere belanghebbende krijgen vervolgens in de zomer van dit jaar de mogelijkheid om tijdens een bijeenkomst voor de belanghebbenden het technisch voorontwerp te bekijken en haar of zijn reactie daarop te geven.